NL FR
Home > Woord van de Voorzitter
 

Het kind.

Is er iets mooier, iets onschuldiger dan een kind ?

En toch is de ellende waarin sommige kinderen vertoeven onvoorstelbaar. Zij zullen er niet over spreken, daarvoor zijn ze te klein.

Het is bijgevolg aan ons om hieraan iets te doen …

… en om over hun te waken zonder dat het imago dat zij hebben over hun leefwereld, hun familie en hun ouders hierdoor beschadigd wordt.

De kinderjaren zijn een bevoorrechte tijd om zich te ontwikkelen. Jammer genoeg stellen we iedere dag vast dat een groot aantal kinderen van deze mooie periode in hun leven niet kunnen genieten.

Het is bijgevolg aan ons om hieraan iets te doen …

Ook al zijn we ervan overtuigd dat ieder kind recht heeft op gelijke kansen toch weten we maar al te goed dat dit het geval niet is. Geluk kan keren. Tegenspoed lonkt om de hoek en zet een negatieve spiraal in gang waardoor sommige kinderen de ontwikkelingskansen waarop ze recht hebben moeten missen.

In 2014 leefde in België 1 kind op 5 in armoede.

Armoede is in ons land wel degelijk aanwezig ondanks een gunstig sociaal klimaat. Het is echter onze plicht het dagelijks leven van kansarme kleuters, kinderen en adolescenten te helpen verbeteren.

Het is bijgevolg aan ons om hieraan iets te doen …

In 2016 viert Amade België haar 50 jaar inzet ten voordele van kansarme en kwetsbare kinderen.

De geschiedenis van Amade België, oudste filiale van de wereld-vereniging Amade, wordt beschreven in de rubriek 'historiek' op onze website. Indien de wereldvereniging Amade op internationaal vlak zeer mooie resultaten kan voorleggen, dan geldt dit eveneens voor Amade België : de balans is zeer positief maar nog niet voldoende, rekening houdend met een steeds toenemend aantal hulp- aanvragen.

Bij de aanvang van deze nieuwe etappe is het onze wens om zo nauw mogelijk samen te werken met personen en diensten die in eerste lijn geconfronteerd worden met kinderen die opgroeien in armoede of vertoeven in problematische opvoedingssituaties.

Deze wens kan maar verwezenlijkt worden dankzij u.

Laten we allen samen vrijgevig zijn.

 
 
 
 
vignette faites un don