NL FR
Home > Met wie werken we?
 

Onze gesprekpartners

Amade werkt in nauwe samenwerking met diensten en personen die in het bijzonder gefocust zijn op kinderen :

Diensten voor jeugdbescherming, ocmw’s, verschillende niet-gouvernementele organisaties, scholen, individuele personen … evenals al wie in eerste lijn geconfronteerd wordt met ontreddering van kinderen en hun familie.

Er wordt geen onderscheid gemaakt in ras, nationaliteit of religie. Iedere noodsituatie wordt aangegeven en vertrouwelijk onderzocht in een geest van totale onafhankelijkheid.

 
 
 
 
 
vignette faites un don