NL FR
Home > Historiek
 

Wereldvereniging Amade

L’Association Mondiale des Amis de l’Enfance (AMADE) werd opgericht in 1963 op initiatief van Prinses Grace van Monaco. De statuten werden goedgekeurd in 1964.

Op korte termijn werd de eerste hulpverlening verleend vanuit de zetel in Monaco.  Sinds het einde van de jaren ’60 zijn er 12 nationale antennes bijgekomen verspreid over Europa, Azië, Zuid-Amerika en Afrika.  Iedere antenne werkt zelfstandig maar is verbonden met de moederorganisatie door een samenwerkingsovereenkomst.


 

Amade België

Amade België werd opgericht op 5 februari 1966 door burggravin Marie-Louise de Walckiers die de maatschappelijke zetel onderbrengt bij haar thuis in Bergen. Thans wordt de maatschappelijke zetel gehuisvest bij thuis van de huidige voorzitster, Mevrouw Claire Martin.

In 1984 draagt burggravin Marie-Louise de Walckiers het voorzitterschap van Amade over aan baron Raymond Charles, Emeritus Procureur-Generaal bij het Hof van Cassatie.  Hij was het die aan de oorsprong lag van de oprichting van de "Stichting van het Mishandeld en Verwaarloosd Kind". Deze Stichting had tot doel het publiek te sensibiliseren voor het probleem van de mishandelde, geslagen, verwaarloosde en seksueel misbruikte kinderen.

In 1990 verzocht baron Raymond Charles de heer Jean-Marie Piret, Ere-Kabinetschef van Koning Boudewijn, om hem op te volgen als Voorzitter. Enkele jaren later zou de heer Jean-Marie Piret dezelfde hoogste functie als zijn voorvanger waarnemen op het Parket van het Hof van Cassatie.


Na een ambtstermijn van 19 jaar verlaat de heer Jean-Marie Piret Amade. Hij wordt opgevolgd door Ere Ambassadeur, de heer Thierry Muüls, die het voorzitterschap zal waarnemen van 2009 tot 2010.

De heer Guy van Doosselaere, Ereconsul-Generaal van Monaco, werd in november 2010 Voorzitter benoemd van Amade België en verlaat Amade in maart 2015. Mevrouw Claire Martin, voorzitster van Amade Luik, zal waarnemen in april 2015.

In 2016 zal Amade België haar 50ste verjaardag vieren.

Gedurende deze periode is de goede werking van Amade België eveneens toe te schrijven aan :


 
 
Ondervoorzitterschap :
Dokter Henri Duquesne (1974 tot 2003)
Mevrouw Monique Vanden Berghe (2003 tot 2009)
Notaris Aloïs Van den Bossche (2009 tot 2010)
Mevrouw Claire Martin (2011 tot 2015)
Barones Martine de Grand Ry (2011 tot 2015)
Mevrouw Geneviève Potvliege (sinds 2015).
Secretariaat-Generaal :
Dokter Robert Orban, stichtend lid (1966 tot 1989)
Mevrouw Marie Van Houtte (1989 tot 2009)
Mevrouw Kristina Engels (sinds 2010).
Thesaurie :
Notaris Louis Misonne, stichtend lid (1966 tot 1985)
De heer Paul Vandergheynst (1985 tot 2005)
De heer Jean Willemart (2005 tot 2009)
Mevrouw Viviane Cappeliez (2009 tot 2015)
De heer Michel Gernay (sinds 2015).
 
Opeenvolgende Voorzitterschappen van de regionale afdelingen :
Antwerpen : Dames Jessy Govaerts en Bellefroid en de heer Jan Engels,
Brussel-Brabant : Dames Simone Beherman en Jacqueline Vastapane en Dokter Yves Jacques,
Henegouwen : Dames Mimine Bouttiau, Suzon Jurion en Viviane Cappeliez,
Limburg : De heer Dirk Haesevoets,
Luik : Dokter Arlette Capelle, Mevrouw Claire Martin,
Namen : Baron Léon de Villenfagne de Vogelsanck, de heren Triest, Christian Dapsens d'Yvoir en Michel Gernay,
Vlaanderen (tot 2015): Dames Lydie Duquesne, Daisy Van Assche en Geneviève Potvliege.

West-Vlaanderen (sinds 2015) : Mevrouw Monique Verschuren
Oost-Vlaanderen (sinds 2015) : Mevrouw Geneviève Potvliege.

Allen werden en worden geholpen door een efficiënt bestuur. Allen waren en zijn vrijwilligers.

Zelfs in een korte samenvatting van de geschiedenis van Amade België zou het niet gerechtvaardigd zijn de betreurde mevrouw Germaine Clerfaÿt niet te vermelden. Zij was niet alleen Ondervoorzitster van Amade Mondiale maar was ook bijzonder actief in de nationale vereniging en meer bepaald in Henegouwen. Ze speelde tevens een belangrijke rol in de stichting van bijkomende buitenlandse Amade-verenigingen.

Sinds jaar en dag heeft de Koninklijke Familie haar belangstelling getoond voor de doelstellingen van Amade. Koningin Paola, destijds Prinses, was Ere-Voorzitster tot in 1996. Zij werd opgevolgd door Prinses Astrid die nog steeds Amade onder haar Hoge Bescherming neemt.

Verschillende Algemene Vergaderingen en manifestaties werden opgeluisterd door hun aanwezigheid alsook door de belangstelling van andere leden van de Koninkljke Familie.

 
 
vignette faites un don