NL FR
Home > Jaarrekening
 

Boekhouding

Iedere regio beheert zelf de fondsen waarover hij beschikt. Deze fondsen vloeien voort uit giften en inkomsten verkregen door het organiseren van evenementen.

Jaarlijks worden de financiën van Amade gecontroleerd door een boekhouder die ze op geregelde tijdstippen voorlegt aan de fiscale administratie om recht op aftrekbaarheid te bekomen.


  • Amade onderschrijft de Ethische Code van de V.E.F. (vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving) die transparantie beoogt evenals het recht op informatie over het gebruik van de ingezamelde fondsen.

 
 
 
 
 
vignette faites un don